Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem

powstała w wyniku rozwoju idei, dla której zaistnieliśmy i z wielką pasją działamy, aby nieść pomoc osobom ze spektrum autyzmu.

     Nasza Szkoła położona jest w zacisznym i przyjemnym miejscu w obszarze dobrze skomunikowanym z innymi częściami miasta (linie: 8, 12, 25, 107, dwupasmowe ulice). Panuje tu ciepła, domowa atmosfera, którą zapewniają doświadczeni specjaliści z wieloletnim stażem pracy z osobami z autyzmem. Znaczna część z nich to doktoranci czynnie zajmujący się działalnością naukową. Prowadzą oni badania w zakresie poszukiwania nowych form terapii dzieci z autyzmem pod kierunkiem Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

     Głównym celem placówki jest wszechstronny rozwój dzieci oraz ich radość z osiąganych sukcesów. Nasza wykwalifikowana kadra wspiera indywidualny potencjał każdego ucznia, dba o rozwijanie jego umiejętności, zainteresowań, a także kształtowanie postawy umożliwiającej dalszy rozwój intelektualny i społeczny. Wkładamy szczególny wysiłek w naukę umiejętności porozumiewania się, naukę prawidłowych, akceptowanych społecznie zachowań oraz realizację podstawy programowej w oparciu o wymagania dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Dlatego też szanujemy i doceniamy wyjątkowość każdego z nich.

     W specjalistycznej pracy z dziećmi z autyzmem wychodzimy ponad terapię behawioralną i Stosowaną Analizę Zachowania, ponieważ wiemy, że do prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych potrzebne jest coś więcej. Korzystamy przede wszystkim z trzech głównych nurtów terapeutycznych: poznawczo-behawioralnego, rozwojowo-stymulacyjnego oraz nurtu opartego na relacji. Dobieramy sposób relacji terapeutycznej tak, aby czerpać z każdego ze wspomnianych nurtów dokładnie to, co w danym momencie jest najbardziej potrzebne dziecku. Podstawą terapii są zajęcia psychoedukacyjne, treningi poznawczo - behawioralne, zajęcia z zakresu porozumiewania się i treningi kompetencji społecznych.

     Oferujemy szeroki zakres indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych, w których wykorzystujemy elementy wielu wiodących metod i form terapii stosowanych w pracy z osobami z autyzmem.

     Są to między innymi:

- psychoedukacja,
- terapia indywidualna (oparta między innymi na Stosowanej Analizie Zachowania ABA)
- elementy terapii behawioralnej,
- treningi poznawczo - behawioralne,

- terapia logopedyczna,
- terapia neurologopedyczna,
- zajęcia z wykorzystaniem metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej,
- terapia rozwijania komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC (Augmentative and Alternative Communication) w tym PECS (Picture Exchange Communication System) i inne,

- terapia integracji sensorycznej dr Anny Jean Ayres,
- stymulacja sensoryczna Carla Delacato,
- warsztaty sensoryczno – motoryczne,

- neuroterapia czyli trening rozwijania koncentracji uwagi metodą EEG biofeedback,

- Trening Umiejętności Społecznych,
- trening samodzielności,
- zajęcia uspołeczniające,
- spotkania z psychologiem,

- terapia taktylna,
- krąg polisensoryczny,
- zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
- metoda ruchów wspomaganych - czyli psychopedagogika rozumnego działania dłoni Felicie Affolter,
- zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

- terapia ręki,
- zajęcia usprawniające motorykę małą,
- terapia manualna na bazie materiałów płynnych i sypkich,
- zajęcia grafomotoryczne,
- zajęcia z wykorzystaniem metody rozwijania percepcji wzrokowej Marianny Frostig,

- dogoterapia,
- zajęcia na basenie.

     Nasz budynek został od podstaw przystosowany tak, aby zapewnić jak najlepsze warunki dla naszych podopiecznych, nauczycieli i wychowawców. Miękkie wykładziny i ogrzewanie podłogowe, szeroka klatka schodowa z niskimi stopniami oraz winda dla osób niepełnosprawnych, sale wyposażone w odpowiednio stonowane meble i wykładziny, specjalistyczne stanowiska dla każdego ucznia, tablice interaktywne, laptopy w każdej klasie, podłoga interaktywna, sale terapii integracji sensorycznej, logopedyczne, terapii indywidualnej wyposażone w sprzęt specjalistyczny sprawiają, że jesteśmy dobrze przygotowani do niesienia pomocy osobom z autyzmem w komfortowych warunkach.

     Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, sprzyjające terapii kameralne, czteroosobowe grupy, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu na własnym placu zabaw, udział w zajęciach realizowanych w ramach projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie "BARWA", wyżywienie uwzględniające dietę bezmleczną, bezglutenową, bezcukrową i inne (placówka wpisana do rejestru placówek żywienia zbiorowego SANEPID) oraz:

- realizację podstawy programowej w oparciu o wymagania dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
- zajęcia rewalidacyjne
- klasy 2-4 osobowe, prowadzone przez wychowawcę i asystenta nauczyciela
- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem
- bezpieczeństwo dzieci i kameralną, tolerancyjną atmosferę
- zindywidualizowane podejście do uczniów
- specjalistyczne, nowoczesne metody pracy z dziećmi z autyzmem
- dostosowanie wymagań, pomocy dydaktycznych oraz warunków otoczenia do potrzeb i możliwości uczniów
- szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych
- działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, Grupa Wsparcia dla Rodzin Dzieci z Autyzmem)
- nowoczesne, multimedialne wyposażenie, interaktywne pomoce dydaktyczne takie jak np. tablice multimedialne
- świetlicę
- wyżywienie

     BEZPŁATNIE zapraszamy do naszej szkoły dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i inne całościowe zburzenia rozwoju.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapraszamy rodziców do składania zgłoszeń do naszej szkoły

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 letnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
Przemysław Kieżel dyrektor ds. dydaktycznych

Agata Tyniewicka

Krzysztof Werda

Anna Grażyna Biełous

Magdalena Klimaszewska-Prokop nauczyciel terapeuta

Marta Kozub

Agata Wojnicz

Beata Żałoba

Anna Zalewska

Iwona Jermak

Barbara Szukiel

Ewelina Stypułkowska

Marta Rutkowska

Kamil Jan Pęza

Katarzyna Filkiewicz

Barbara Oksztulska

Ewa Łuckiewicz

Anna Kuźmin

Agata Cybulko

Patryk Kuźmicz

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem
ul. Wrocławska 6
15-644 Białystok
e-mail: szkola.barwa@onet.pl
tel: +48 535 222 075
      +48 509 635 653
Nr konta PKO BP S.A.: 75 1020 1332 0000 1002 1051 2772

Nasza lokalizacja

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „BARWA”
ul. Sobolewska 18, 15-560 Białystok, tel. 509 635 653
Numer KRS: 0000461200, Nr konta: (PKO BP S.A.) 75 1020 1332 0000 1002 1051 2772